‪#‎Kitchen‬ ‪#‎cooking‬ Cart > Table > Island Series
————————————————————–
‪#‎metwork‬ ‪#‎Idea‬ ‪#‎DIY‬ ‪#‎ถูกใจแชร์เลย‬
ชั้นวางของธรรมดา + Idea ออกมาน่าใช้ขนาดนี้ครับ นำชั้นวางของ wire shelving ตัวเก่าในบ้านท่าน มาประยุกต์เป็นของใช้ชิ้นใหม่กัน