Met – Work Concept
สินค้าชุดนี้เป็น ไอเดีย ของทีมงานเราคิดขึ้นมาเพื่อเป็น ตัวอย่างให้ทุกท่านนำไปประยุกต์
ให้ได้ตามขนาดและประโยชน์ใช้สอยของท่าน แบบที่ท่านคิดและเหมาะกับบ้านท่านโดยเฉพาะ
โดยท่านเพียงนำชั้น wire shelving รวมกับวัสดุอื่น กลายเป็นแบบของท่านเองได้ ทีมงานของเรา
ได้เริ่ม ประยุกต์ wire shelving + ไม้อัด จนออกมาเป็น Concept Metal Mix Wood